manager@casino-market.com
manager@casino-market.com
คัดลอก
โปรดทราบ!
การป้อนอย่างเจาะจงเป็นสิ่งสำคัญ email manager@casino-market.com เพื่อหลีกเลี่ยงการฉ้อโกง
คัดลอกแล้ว!
support.casinosupermarket
support.casinosupermarket
คัดลอก เปิดในแอป
โปรดทราบ!
การป้อนอย่างเจาะจงเป็นสิ่งสำคัญ skype support.casinosupermarket เพื่อหลีกเลี่ยงการฉ้อโกง
คัดลอกแล้ว!

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

โปรดอ่านข้อมูลด้านล่างเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไข

โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จาก casino-market.com/th แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ และยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อตกลงกับกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใดๆ เหล่านี้ คุณจะถูกห้ามมิให้เข้าถึงไซต์นี้ ทั้งนี้เนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ใบอนุญาตใช้

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำเนาเอกสารหนึ่งชุดบนเว็บไซต์ของ Casino Market เป็นการชั่วคราวเพื่อใช้ดูเฉพาะส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

นี่คือการให้ใบอนุญาต ไม่ใช่การโอนกรรมสิทธิ์ และภายใต้ใบอนุญาตนี้ คุณไม่สามารถที่จะ:

  • แก้ไขหรือคัดลอกเนื้อหา
  • ใช้สื่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อการแสดงต่อสาธารณะ
  • พยายามทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของ Casino Market
  • ลบลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายกรรมสิทธิ์อื่นๆ ออกจากเนื้อหา หรือ
  • การถ่ายโอนเนื้อหาไปยังบุคคลอื่นหรือ "สะท้อน" เนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์อื่น

การดำเนินการนี้จะทำให้ Casino Market สามารถยุติการทำงานเมื่อมีการละเมิดข้อจำกัดใดๆ เหล่านี้ เมื่อยุติ สิทธิ์ในการดูของคุณจะถูกยกเลิกด้วย และคุณควรทำลายเนื้อหาที่ดาวน์โหลดไว้ในความครอบครองของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ของ Casino Market เสนอ "ตามที่เป็น" Casino Market ไม่รับประกัน หรืออาจเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ดังนั้นจึงปฏิเสธการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมด นอกจากนี้ Casino Market ไม่ได้ให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวหรือเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

ข้อจำกัด

Casino Market หรือผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ของ Casino Market หรือไม่สามารถใช้ได้ แม้ว่า Casino Market หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเว็บไซต์นี้จะได้รับแจ้ง ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการรับประกันโดยนัย หรือการจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจไม่มีผลกับคุณ

การแก้ไขและ Errata

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ Casino Market อาจรวมถึงข้อผิดพลาดทางเทคนิค, ทางการพิมพ์, หรือข้อผิดพลาดดทางภาพถ่าย ซึ่ง Casino Market จะไม่สัญญาว่าเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง, สมบูรณ์, หรือเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ Casino Market อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและ Casino Market ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใดๆ ในการอัปเดตเนื้อหา

ลิงค์

Casino Market ไม่มีการตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว การมีอยู่ของลิงก์ใดๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย Casino Market ของเว็บไซต์ โดยการใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

Casino Market อาจแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานสำหรับเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับปัจจุบัน

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

กฎหมายที่บังคับใช้

การเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของ Casino Market นั้นจะถูกควบคุมโดยกฎหมาย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมาย

การสาธิต
การส่งเสริม
ดาวน์โหลดงานนำเสนอ
แชร์สิ่งนี้
Configurator
Create your own unique gaming site absolutely free!
Assemble a casino
ส่วนลดสำหรับการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ NetEnt! รับส่วนลด!
ตรวจสอบการสาธิตของเว็บไซต์เกม!
เยี่ยมชมการสาธิต
การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะใช้คุกกี้ตามที่ระบุไว้ใน
การสาธิต
ดาวน์โหลดการนำเสนอของ Casino Market
เรียนรู้เพิ่มเติม ดาวน์โหลด